WishCT - 愿望城市

 找回密码
 用户注册
查看: 7261|回复: 23

★★★【新山 钟点酒店】★★★

[复制链接]
发表于 2023-12-24 14:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Enjoy10 于 2023-12-25 18:25 编辑
% i/ T7 `) f! x% s9 n* G
5 L! y. A. G: `* C8 v; Z最近有看到几个关于钟点酒店的询问贴 5 d: P# @1 c) `2 L9 r. h
最终 仍然会因为 询问贴 而被资源回收2 X% \6 N: b- _( I
; h1 O+ x6 G6 M* x* L
我理解狼友的需求,
; n8 I+ D( z9 K# m) u确实,有些自由身,有些 okt
' _; @* `5 ~1 ^3 T/ j有提供 外带包夜
4 g" A1 Z+ P% f! u- @+ K& p但是却不提供住所
1 C: Y3 B! U7 j! c% E而狼友必须要自己找酒店。
8 @3 e! I4 ?( j又或是 狼友 在公共场合 遇到艳遇,# a, F0 a; b; e# u  m
又或是 跟同事 突然来感觉,
/ o/ z+ C8 L/ S又或是 老板突然想搞秘书 / 秘书发骚想被屌,% S6 v  g0 f8 P- K) O, t1 R
又或是 男员工被老板娘色诱,
0 U% J0 Q; F! F- U又或是 Grab司机被发春的女乘客勾引,等等。。。
) r' ?: T$ A1 c2 V这时候 真的需要一个 不用花太多钱 " x$ c4 ]$ l: H: Z, e
却可以有个 能缠绵激战私密空间
+ T  {5 F9 J; Q* T  Z% V' \- J! j9 X# C2 E9 N
暂时只查了几个 简单先分享出来给  饥肠辘辘的狼友解决一下需求
: u0 \4 i+ w/ B5 b日后有时间 我会再询问 & 考察其它地区,然后才公布。
( z2 J3 Q: Y7 {: C2 w3 l/ k- o8 E' @0 q; a

, L% O4 T; [  x7 A" ~% J# g2 E/ t% S3 O. h

# u. O6 b. X' J$ Z* i" S+ D

4 I$ n# {3 g) K5 n! Y! f$ ^) V! J: ~, i/ \
- c0 c3 F3 l# j& e- o
市中心 坡底 地区
8 c$ p- l9 ^5 S) v1 p) [$ M
! a! n2 d1 X9 J- R
酒店:INSTA HOTEL
+ x& l+ D7 b2 q$ Z3 q地点:Jln Lumba Kuda(CIQ附近,R&F对面,GBW附近)
# d! A0 C7 j9 Z4 p: Z; a8 N价格RM40.00 / 4 小时
0 J7 r+ K% }( E备注:Walk-In / 只限周日,周末没有 /
8 ^9 J. s% \) G联络:07-2223088 (可以提前询问有没有房)9 C" N- c& O+ q0 V; L# k, A
位置https://maps.app.goo.gl/UT92p5yo6uXyVWwT7" @; J# A5 Y  c6 N  r

2 J! p* f: S4 F. Q酒店:HOTEL SENTRAL
3 `9 P, U% `" b地点:Jln Tenteram(CIQ附近,R&F对面,GBW后面)9 k- z# g( |+ j# Z- \% L
价格RM80.00 / 6 小时 " I' D/ Q& k# U' g8 q0 c& A
备注:Walk-In / 12pm 开始可以入住 / 只限周日,周末没有 / ) Y8 b# G; r2 G; ]+ S3 G7 [. m7 [
联络:07-2227788 (可以提前询问有没有房)
  x  Y: N2 ]- Z; q! f& @8 {位置https://maps.app.goo.gl/A2Cmbp7yZ8EhakVf8; z' i& G( o0 W0 A

7 O; r: Z6 N/ ^酒店:GBW Hotel
" v: c2 A+ E4 b" l- w地点:Jln Bukit Meldrum- T8 z/ J' ?% W9 P
价格RM120.00 / 6 小时 3 H$ `* M- ~7 u9 v- Y. [+ U
备注12pm-6pm 之间 / 只限周日,周末没有 /   o* x" G& Z+ K5 F- a) Y  M
联络:07-2216666 (可以提前询问有没有房)
% i  j" _# G2 n; m% X8 Z9 a位置https://maps.app.goo.gl/sgE1j996YxaKxG127/ R0 i& I: W; g# \

/ p! o: N' X+ {1 p& Q4 D4 E6 Z" M5 L9 W3 ~* |

( ^- h6 m; M" S/ J彩虹/大马/大丰 Pelangi周边 地区- \1 E1 S; K% Q! Z  N; O
: o4 n8 I% c/ [- E+ R5 }1 a2 T
酒店:MEYAH HOTEL 美雅
" G. |5 S0 b( U) ?5 V地点:Jln Jaya, Tmn Maju Jaya (Plaza Pelangi 对面 E&Y Mamak 同排)& |6 k, C1 ?( P% Q! Q, b* p
价格RM40.00 / 2 小时 , h: C! E. w% h$ F2 S! M
价格RM50.00 / 3 小时 ! W/ h- m4 y- a8 M# }
备注:Walk-In / 随时5 }6 w  I9 c$ |9 m( c/ |
联络:07-3328789 (可以提前询问有没有房)
, a! g1 s! H6 f, P( O位置https://maps.app.goo.gl/KuLfkpDJyz8xNoUq6
, w0 X" p* c  J: Y& [% H

& n0 C% G8 |+ g9 `8 k酒店:GS HOTEL
5 z2 K& c& D3 _0 H6 B地点:Jln Abiad (Newland & 后宫 同排)
$ C3 z, m8 @' W# t价格RM45.00 / 2 小时   c6 m( U# Q# h" ]/ k) E6 U: `5 Q$ M6 d
备注:Walk-In / 随时
* u6 c. _% \; f联络:07-3383222 (可以提前询问有没有房)
+ Z% l8 z% E; t  H9 a位置https://maps.app.goo.gl/UqZ89hFrK5hLX6xG7
7 l0 v; @% t9 K$ H8 {  q) w

: f1 E7 k$ j% @" i# M酒店:GOLDEN COURT HOTEL4 K2 Z' `  h/ Z. e' b7 q; x) E
地点:Jln Sri Pelangi, Tmn Pelangi (Hong Leong Bank 同排)
2 O! P, Q  |4 b) o; W4 m  R8 h价格RM70.00 / 3 小时 . k. V; {& T; v) K& X! L5 q
备注:有空房才提供 / 周日 4pm前必须退房 / 周末 7pm前必须退房
0 K# Z6 o' ]/ H  K- _, [% a联络:07-3326722 (可以提前询问有没有房)
( K% x" H/ n" W. O: Q3 B位置https://maps.app.goo.gl/W4EocVaZZ3zHRh9f8
, g8 E+ N+ S6 f* Y& n

% A7 \2 P3 _  D/ J% x( M" N5 _
9 x' Q. B  ^/ [" t1 o9 W8 M; D5 h
% K- ^" |  x. f& U8 M, h
Tmn. DAYA / Mt. Austin / Setia Indah 地区- W# Y' X" V5 q( I3 ^
1 N: b6 x8 U% @$ p9 d. v! P
酒店:P LINE HOTEL
0 ?0 B4 X" y' k6 X* }( ?5 B地点:Jln Sagu 28, Tmn Daya
; B3 k7 V; H( D! S. m价格RM42.40 / 2 小时
: w2 I; a7 d  @* Z/ u1 l价格RM53.00 / 3 小时
6 V# _& L- P  V1 U, G备注:Walk-In / 随时 / 有空房才提供: T6 \, t1 ]1 S& a0 h6 v
联络:07-3588442 (可以提前询问有没有房)
% _* h: {1 E: s. n, G8 P9 H( S位置https://maps.app.goo.gl/DEsiVKSeMaQVbd8A7
* p' z1 r0 |3 c, ]5 _
/ S' K+ Y6 w0 y4 c7 A
酒店:HOTEL VISTARIA. |6 l1 l. F+ M& \
地点:Jln Austin Heights 3, Tmn Mount Austin
' l" a/ u% e5 j价格RM50.00 / 3 小时/ b5 c6 K# R6 U2 j+ X( n2 B
备注:Walk-In / 随时 / 有空房才提供/ R9 i2 M* d% W8 U
联络:07-3597299 (可以提前询问有没有房)+ Z% d. Q7 J- y3 p
位置https://maps.app.goo.gl/FGBNUZVT1QUb7BEH6
( g+ J: Q# F- C9 }- V

% D5 J1 ^1 x+ \" x5 s酒店:PRINCE 33 HOTEL! D$ P" u, i4 P
地点:Jln Austin Heights 8/1, Tmn Mount Austin5 ^" F3 j# D. Y$ }7 L% C8 D
价格RM50.00 / 3 小时
- q9 S$ e$ _3 a! S5 m' q6 N备注有空房才提供 / 12pm-6pm 之间 / 只限周日,周末没有 /
! P4 S; M* n2 F, t8 _7 `0 R$ }" ^/ k+ H联络:07-3644033(可以提前询问有没有房)! {- i9 \" h( l
位置https://maps.app.goo.gl/68yoU7hfGncoZ6QK6
; a7 S0 f- R" L6 G- o& m

4 D0 Z' O. z+ j8 c: G0 t5 i5 C" Z, G4 ^, }0 x  g
+ S$ i, ]  ~& f
百万真 Permas Jaya 地区
2 A: ~. y' _: I3 X) V

& b: a9 V0 ]6 ^6 v0 e酒店:YEE HOTEL
# D' g6 N: f  C$ O地点:Jln Permas Utara, Permas Mall, Permas Jaya (AEON 外店屋 警察局同排)
! {2 o; G5 Q0 K" V价格RM53.00 / 3 小时$ l/ d; N, M; d
备注:Walk-In / 随时
2 f7 K* w! B6 g% Y4 Y* n, C( j联络:07-3805100(可以提前询问有没有房)
3 _3 m2 q6 s+ h# A, ~) B7 A位置https://maps.app.goo.gl/rAuQAHVqcEFSXhTR6
2 a# c3 A: h; W% ]
, T8 y$ p5 N/ h/ U# ]6 R
酒店:8 DAYS HOTEL (以前是 Godori Boutique Hotel)% a9 I7 D: b# M9 S
地点:Jln Permas Utara, Permas Mall, Permas Jaya (AEON 外店屋 警察局同排)9 c5 l1 o" ]4 x
价格RM 60.00 / 3小时 , u7 k8 b( a* j7 v9 l. D) q
备注:Walk-In / 随时; G4 T+ F* s& |1 }% S, w4 \" _
联络:07-3889889(可以提前询问有没有房)# R! L1 I+ p! N' H5 W) P0 u
位置https://maps.app.goo.gl/Y79FrV91dvgwP41P8# M) z$ ^3 ~) D) V) ]$ u

0 B0 O/ I9 u# w7 _( \1 y0 q) g
, J2 `1 t3 W9 n  g

4 b: n! e/ J2 W: b: |  w皇后 Skudai 五福城 周边 地区
9 R5 O& p( w4 A; v
) B% H2 v: ]  e% m
酒店:HereHotel . com6 d) K3 t# m1 ~; q
地点:Jln Sutera Tanjung 8/2, Tmn Sutera Utama (五福城)
9 N. h+ I% a* w& Q: F: O$ E价格RM88.00 / 5 小时2 A8 U, g5 H! h
备注8am-6pm 之间 / 只限周日,周末没有 /& @4 L2 T' s/ u, Q) s$ X
联络:07-5566777(可以提前询问有没有房)
3 g: S. d. ]) W位置https://maps.app.goo.gl/KdbKtc8VXvexm78c9
4 n' N8 i. R! L

/ ]8 ?3 u. ]/ e0 T; `酒店- j5 B( z$ b, J# Q
地点:Jln
5 D9 G& W3 _: k1 p. \价格RM / 小时
- f) T5 h  G2 J& F8 j  B. f备注* s2 j9 x: N# ?+ ?$ v
联络8 B) r1 w$ @  }3 L) u' C
位置
' ~: e$ K% Z) [3 d
4 P) i( c/ H+ w! n& @
9 q9 N( i+ v  l9 j
9 H$ O' ]  {3 h6 F6 x3 E) s. l
Bukit Indah / Nusa Bestari 周边 地区) p9 ?; |/ o+ k% p& y- C3 e
: ~, e7 x  z' n
酒店:HOTEL FORTUNE
0 O, B2 q9 J# ~$ D地点:Jln Bukit Indah 15/2 (爽安康 同排,Zen+ 韩国餐 隔壁)
1 J' i; P% c  S/ R6 }8 X& L4 C7 `0 O价格RM50.00 / 3 小时" L* z% g5 F. `& w- q  ]
备注:Walk-In / 随时1 m- f6 D3 _3 V" }; O. O
联络:017-3911700(可以提前询问有没有房)5 u3 ?" g. {# t$ |% E" m
位置https://maps.app.goo.gl/Cb9cbTipa4sprWeP7
# h8 H4 i8 p7 }: m
' E; k! b4 \- X6 j9 Q9 S+ r
酒店
. z0 C: T0 H; Y) `+ |地点:Jln $ _7 H! I9 L( W2 G) C1 \' K
价格RM / 小时5 g- A( h; H# Y; b4 y
备注& B. V! }7 V! k/ f' y
联络
! n6 Z2 `; M9 {( w8 b% ]2 W: b8 D位置5 o- O- m8 d& B6 x  }: J
5 I, b# f8 E( ~/ G0 f
9 S: q5 Q3 i. b

- J( R8 n+ K& T# e/ cIskandar Puteri / 振林山 Gelang Patah 周边 地区
! n  _+ E, q& l% u- [6 i5 D, d

' _( {6 k5 i) s5 f- B酒店:HOTEL NUSA CT
% O- y- ?' j; g* Z6 J% V地点:Jln NIP 2/8, Tmn Perindustrian Nusa Cemerlang (振林山 工业区,Gelang Patah 满庭芳 隔壁)
( ^; X7 U, @4 w7 j$ B! g价格RM75.00 / 3 小时
7 t- a8 _$ s2 t7 d$ p备注:Walk-In / 随时/ ?4 W! H9 ?  W9 Q
联络:07-5562800(可以提前询问有没有房)" W7 P2 @( ]8 Z  D; [4 e
位置https://maps.app.goo.gl/U4cwd9wgAWxkceVj6
8 X; N+ P) U! g% A
2 P9 P7 @; Y- P8 p! d
酒店# B& ?# e' i* O+ @
地点:Jln
- w( L+ ~# T' [! G% }价格RM / 小时9 Q6 J2 x& L' J0 X1 L8 L3 z+ _
备注, ^% C% ~7 D1 Z
联络
% E+ S  [8 v7 x% ^, t位置9 ]2 p  N' Y5 W! v) \6 @" I

  C% K, E: u' p( X
3 w! n5 y: X) w9 _- f酒店
; E; ?2 X) e1 j* B6 U9 ~+ G地点:Jln 3 E( o! a: T  M7 b$ Y  K
价格RM / 小时) l1 Y9 Q( |. D; X6 x1 m3 V) k( M
备注
1 v, y. S6 I' l  M" I: ]联络
3 y9 z% y; ?4 ]5 V位置
4 I2 j8 \) k# H: N3 u, Q$ n* t% d! K8 u6 H- {& M+ m+ o
酒店
1 i$ q! a9 H$ e地点:Jln
$ v1 V$ ]+ ~1 W0 i8 ^8 a价格RM / 小时4 H: G; m( ?% {) J1 u3 n
备注( ~* q- q  H" T5 X
联络& \( p) r- F* s6 g: s# v$ d
位置5 b* i) Y3 p2 w: f
- D: c% @6 g  J
酒店
$ b% w- [3 L6 w地点:Jln ! l- B8 U! q$ a' o
价格RM / 小时
- D3 s7 G& T& G: Z备注; ?0 Q0 L/ X/ o' d6 t2 H
联络
3 S9 k3 c9 [4 V9 F. E9 L( {位置
1 h6 Q; k2 A$ e' M. n/ L$ p+ x) b6 P5 v; ~
酒店" F. @# k+ v% ]
地点:Jln
; e+ c8 D2 w# a1 Q( v0 S价格RM / 小时1 H3 L; ~: g" _$ o
备注
7 q( d+ m( i4 ^# h联络% z9 ]; n2 U/ [2 {+ O; i  E; V3 g
位置
+ N1 Y2 C# o. Y0 j+ o* c$ _2 Y
. W, k: Z8 |/ o1 k2 n3 x1 ?

评分

参与人数 13愿望积分 +247 收起 理由
proys + 2 精品文章
eroson + 2 感谢分享
zrngui + 2 精品文章
习惯一个人 + 2 虽然不在jb,还是要加分
foo071 + 2 感谢分享

查看全部评分

 楼主| 发表于 2023-12-24 14:14:48 | 显示全部楼层
编辑保留4 \8 k4 z/ {) `& q

评分

参与人数 1愿望积分 +4 收起 理由
qwe66 + 4 先补分~~哈哈

查看全部评分

 楼主| 发表于 2023-12-24 14:14:52 | 显示全部楼层
编辑保留( G( `% O# B$ H
发表于 2023-12-24 16:09:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!确实有用。

评分

参与人数 1愿望积分 +8 收起 理由
Enjoy10 + 8 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-12-24 16:56:41 | 显示全部楼层
先收藏起来,今天没分了,迟点补回。, q0 e. G3 S* }7 n" D" B
$ G* }6 X2 P# }; J- H
真心感谢版主的用心分享
: n# V0 u) L/ |刚好最近有想去新山走走,对我很有用

评分

参与人数 1愿望积分 +8 收起 理由
Enjoy10 + 8 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-12-24 17:30:17 | 显示全部楼层
感谢大大好用心!!!

评分

参与人数 1愿望积分 +8 收起 理由
Enjoy10 + 8 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-12-24 17:46:13 | 显示全部楼层
为什么没有 bukit indah & nusa bestari ?

评分

参与人数 1愿望积分 +8 收起 理由
Enjoy10 + 8 感谢分享

查看全部评分

 楼主| 发表于 2023-12-24 18:04:02 | 显示全部楼层
小区的家伙 发表于 2023-12-24 17:46' x4 a' _! B9 e' j2 K& ^" s
为什么没有 bukit indah & nusa bestari ?
# V' Y  f0 m) I! ^9 E
这一带 我也问了很多家,都没有啊。。。。 1 O7 u! g1 r4 O
发表于 2023-12-24 22:30:27 | 显示全部楼层
谢谢分享版主有心到爆

评分

参与人数 1愿望积分 +8 收起 理由
Enjoy10 + 8 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-12-24 23:50:14 | 显示全部楼层
謝謝分享

评分

参与人数 1愿望积分 +8 收起 理由
Enjoy10 + 8 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-12-25 00:49:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2023-12-25 02:05:22 | 显示全部楼层
miao229 发表于 2023-12-25 00:49
8 u. S" J2 M+ u! p, v- F0 G- E, u4 [不懂这些酒店有没有鸡叫叻

& c5 L: d: D7 N9 U5 a* u( h0 {有鸡的 都是 OKT 200/220/240/250 包房间的了* u0 a9 D* G6 K2 ^4 I  w
$ ?4 Z+ h: t/ S) v6 t( Q/ N3 T) q
这些比较适合 快餐 & 偷吃

评分

参与人数 1愿望积分 +6 收起 理由
miao229 + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-12-25 07:16:01 | 显示全部楼层
又或是 老板突然想搞秘书 / 秘书发骚想被屌,
% L5 _0 }/ N; n: T- N( r: X1 j又或是 男员工被老板娘色诱
3 @) k+ P- `& ]  J, c5 n& ?

/ C& `& h' _% S1 G: a* Y7 `0 F呵呵妈的 A 片看太多9 h" g2 T$ ~4 T& {' ^9 @

( f- a, Y5 k- q6 H, g和我一样啊啊啊啊啊

评分

参与人数 1愿望积分 +8 收起 理由
Enjoy10 + 8 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2023-12-25 08:06:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 Enjoy10 于 2023-12-25 08:09 编辑
. o& G* }4 u( q0 d
5 H* ]" @& [6 V4 r2 I, Y' J

8 f9 x4 ~. c# j- |7 n3 M# \$ ]# H# k- e+ {/ Y. T, H3 p) G

$ r& z' Y7 C* `7 E+ h4 qMERRY0 n0 J3 g0 S! u3 q# J% m3 t  h
CHRISTMAS
发表于 2023-12-25 08:54:30 | 显示全部楼层
请问能分享带有ktv的民宿吗?
发表于 2023-12-25 15:44:47 | 显示全部楼层
版主你是最靓的仔????

评分

参与人数 1愿望积分 +8 收起 理由
Enjoy10 + 8 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-12-25 23:14:00 | 显示全部楼层
还是你最专业~明白狼友们的痛点, 感谢分享~

评分

参与人数 1愿望积分 +8 收起 理由
Enjoy10 + 8 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-12-27 04:05:15 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2024-1-8 07:36:02 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-1-10 22:45:03 | 显示全部楼层
heavenam2 发表于 2023-12-25 07:16( g7 _% y7 Y6 x4 e. d8 E" j
呵呵妈的 A 片看太多
6 S4 Z1 J# p; t: }% M- M
. a6 p" p% Q3 `8 i6 @/ ~# \0 V4 X$ J和我一样啊啊啊啊啊
$ z5 w" e( X) \# C- W
南哥也来一个【雪隆钟点酒店】的分享吧
发表于 2024-1-11 00:11:16 | 显示全部楼层
习惯一个人 发表于 2024-1-10 22:45
9 a( o) ?4 J' l0 }南哥也来一个【雪隆钟点酒店】的分享吧

4 P" P) u6 |% u+ }这个你可以去问雪隆版主 thesecret 哦
发表于 2024-1-13 16:30:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2024-1-13 16:53:20 | 显示全部楼层
miao229 发表于 2024-1-13 16:30$ I4 o7 `& L" V3 t
等下他被那边禁言怎么办?

6 S2 o  N' P( \! k  K6 g+ n不会啦
* |8 k- w0 B* u理性地发问没事的。
发表于 2024-2-1 23:12:19 | 显示全部楼层
楼主不知道有那些酒店有浴缸可以鸳鸯戏水的呢

评分

参与人数 1愿望积分 +1 收起 理由
Enjoy10 + 1 不知道,你去了告诉我

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|联络我们 - WishCT 愿望城市 [email protected]

GMT+8, 2024-2-22 16:50 , Processed in 0.214931 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表