WishCT - 愿望城市

 找回密码
 用户注册
查看: 6387|回复: 10

★★★【新山 性病治疗 资讯】★★★ 更新于:20231027

[复制链接]
发表于 2023-10-26 12:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Enjoy10 于 2023-10-28 12:20 编辑
1 G4 W% v/ a1 ]5 `) M3 d5 n8 ]1 l7 T! e; R2 h5 F8 R, B
★★★【新山 性病治疗 资讯】★★★  - T5 t: L/ V2 |: k2 k. B$ u* h4 ^
更新于:20231027" r/ L$ S8 w2 y& D, V
5 D% [0 C; b1 H0 N( u
积极反对无套!7 E. k! e8 T1 w
如果你无套了,后悔了,中病了
0 f7 ]: t, n; H; j$ c请务必过来这里看看!
6 y& X5 }! A0 m) l/ G如果你无套了,中病了,治好了
- S9 B& {# J0 ]; s  m也请你在论坛积极推广 反无套 运动!
/ z; ^( p( W$ _$ e以自身的经历,来劝导各位狼友 无套的危害。4 m8 t  D, t$ a6 v9 a; ]# f
; P8 `* x7 ]9 f3 e* \( a( U7 F
世界上散播负面和黑暗的人很多,5 V$ G2 p4 o- F8 x+ D8 g8 H# P
他们唯恐天下不乱,渴望这个世界沦陷,
8 u: k6 s  b% a3 j* ^站在光明和正面的我们,
3 E  D5 [2 g# |+ w! X  s6 i, [* E/ T必须继续坚持传播正面思维,
/ U* W6 j* j) Y' B; o维护并且让这个社会更美好!

/ Y* _5 Z, \4 S3 a1 ^! u+ p, Q5 I8 V, s- X0 @7 l

' B3 _5 O6 b  I2 W' v
; E; o9 |0 D- \% o# E" h
; @0 S) O0 W/ J- _

3 V2 [3 M6 ?. |, V3 A% ~6 A' I( H$ E& f  }
醫院/診所 :KPJ Puteri Specialist Hospital 新山公主医院  + H* r2 M1 N2 F5 V
地点 :@ JB Larkin
: K) W% v' a. \6 G地址 :33, Jalan Tun Abdul Razak (Susur 5), Larkin Jaya, 80350 Johor Bahru, Johor3 V& p, ]" R& \" g- B  I- O
联系/预约 :07-225 3222! v( v. L7 C( V' k/ L. z4 C
其他詳情 :Urology 泌尿科 Dr. Lee Kim Tiong
3 {4 s* c! C4 W$ G0 b# X; B资料来源 :https://wishct02.com/forum.php?m ... &fromuid=449702
: F" Q6 z2 C) M0 a3 ~  P感谢 会员 :mitutech 分享 ,
3 E) n) c0 ]( G9 `9 \发表于 :2017-11-26 19:15:04
$ D; r5 X9 U% O  Y( b0 a( v参考图片 : (请点击放大) # e! k. }0 w2 l5 L

. ?/ ?$ p% M( V- G

$ s% v6 n4 P) u
; k( {" q+ g% D" f( p7 Q
9 t- x( K+ j8 @" U1 t
: J& h' K' X. Z# d7 a7 N2 w# @
+ [* K5 M* F) U. y, ^/ I- p$ @
醫院/診所 :Thanni Skin Clinic 泰尼皮肤专科
" s" u3 F2 L5 V) M, S# r地点 :@ JB Jalan Wong Ah Fook
1 e. ]% O7 U5 d- v地址 :44 jalan wong ah fook johor bahru, 80200 johor, Johor- n  F* _- d8 o. c
联系/预约 :07-223 4767% `9 h3 O6 O* [: j( E; k
其他詳情 :阿福街 金龙咖哩鱼头同排的印度皮肤专科
5 k! y7 j' {: B) g+ B6 I8 Z2 K资料来源 :https://wishct02.com/forum.php?m ... &fromuid=449702
1 N# u1 V3 l) S感谢 会员 :kiaf 分享
. Q0 D+ N/ i" d& F0 ]+ B) c发表于 :2017-11-26 23:32:24
, v, l+ {0 C% u5 l参考图片 : (请点击放大)   h& \3 j4 k! E$ K

6 U5 D  v4 r& U' a. B

- _6 u) i( ?3 C1 y" w
7 N0 N* r: |7 Q8 `

6 i, @, E$ W+ [
' z4 h) C+ y7 [
( d1 m8 n! U  @) l7 X) N醫院/診所 :Po An Medical Centre TCM Clinic 宝安中医诊所8 q- k# z: V' K$ I
地点 :@ Taman Desa Tebrau0 E9 @7 ]# C, A8 A8 z
地址 :9, Jalan Harmonium 23/12, Taman Desa Tebrau, 81100 Johor Bahru, Johor/ U, f* T& @# M* J" Z# m
联系/预约 :019-721 6118. }8 T7 f' o/ O+ s+ ^$ n0 [
其他詳情 :Dr. Chao Chih Chang,PHD(博士,中醫師), Desa Tebrau, Pelangi Mall
) z, P# D; y* i6 a资料来源 :https://wishct02.com/forum.php?m ... &fromuid=449702' h4 {, Y* m" Z) Q
感谢 会员 :dark0926 分享* T$ E7 B; L% {
发表于 :2017-11-27 09:53:127 k7 ^( _! \6 y! |7 @# e) e
参考图片 : (请点击放大) 9 V' l+ }2 \8 [# G; ~  j
Desa Tebrau+ }5 D# D( \; w8 _5 F$ u1 h% I
8 R3 l, A7 n& n! S- x# Z% f4 _) {

: L& y! _1 {- J5 e: G1 jPelangi Mall
' p& z5 H; h( G  \! {3 P: \1 ~) x, |" w8 B! |0 |, e) f

. w; k: d* J4 N4 A* T6 }
" P5 A% M- K- u$ p% l

) S& ^$ T. U( n
3 ^  s: l- H( X# _
+ a/ A: I8 I; E醫院/診所 :Pertama Skin Clinic0 e: S; k7 K3 l- d8 \' K/ a
地点 :@ Taman Johor Jaya" g( k& T. i2 {$ @
地址 :5, Jalan Teratai 2, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor' D; B: O' E9 P2 R3 X* V
联系/预约 :07-355 75995 N5 r* m3 [; f. h/ x# {) r
其他詳情 :Dr. George Gomez
( m$ c5 M3 y7 s3 |8 L! Y资料来源 :https://wishct02.com/forum.php?m ... &fromuid=449702
, g: A5 F- }1 H  o感谢 会员 :亚美爹 分享
7 N7 d: @3 a& Z& y$ t9 M' n发表于 :2017-11-27 16:38:34
5 z! h7 }4 p3 Y3 t参考图片 : (请点击放大)
0 T( k# s. Y3 A* P
6 R0 [9 f5 z. C* _0 d

4 Q3 f+ q8 j6 F8 [3 K' t! u' v3 n! q5 a5 Z
) N3 g2 t. w4 J+ Q9 A
) d3 G) B7 W2 z5 `
! U: {7 r) F; m9 q  D
醫院/診所 :AMD Clinic
+ Z4 x- E' g6 |! V地点 :@ Pasir Gudang
+ O/ q$ d: T& G2 S% R# b地址 :71, Jalan Serangkai 4, Taman Bukit Dahlia, 81700 Pasir Gudang, Johor; L, h+ B1 q2 V1 ?
联系/预约 :amdclinicmy.com
, {) ^2 M$ [3 q. ~, q其他詳情 :Doctor John
# j- G7 m# P4 o: S资料来源 :https://wishct02.com/forum.php?m ... &fromuid=449702) Y; ?- f* F; Z" G4 s
感谢 会员 :10W 分享
; d) |' K9 c, V, R( n3 O# m. v发表于 :2023-10-25 19:18:44
% ?. F( m- [2 `0 {$ K6 v* d参考图片 : (请点击放大) ! v* _  }! l- X

4 d; J0 E8 Q: _' ?, ?9 W
+ t  R6 d5 s* P2 ?8 B2 V! M. i, l

7 t; U+ l9 A5 K" N  C2 n( m( h
  b7 C5 N$ e/ c* W3 X# d

! H. K7 @+ T/ c% ^1 v5 j6 Y. A* Q5 ?. N7 o; V( g! s/ ]0 U) j

8 s+ X! i1 s- [+ X6 G醫院/診所 :Poliklinik Chu0 Z+ l. _( f- J: u0 X- |4 }
地点 :@ Taman Universiti* {1 y( B& a! ~$ v
地址 :6, Jalan Kebudayaan 1, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor$ L) Z1 }/ Y! j6 @4 C4 q2 r
联系/预约 :07-521 3188. A2 ~4 A/ f0 T9 w6 f3 Q
其他詳情 :周人海医生,Dr.Chu, 有几个医生轮班
$ Z  K8 U/ f2 a* m' C资料来源 :https://wishct02.com/forum.php?m ... &fromuid=449702
% |8 d; p2 r; J0 p# m, x& \7 ~感谢 会员 :侯赛磊 分享/ G9 J) i2 i% v7 w5 W. F& V
发表于 :2017-11-29 15:42:235 t" Q; ?4 ?2 W
参考图片 : (请点击放大)
$ k6 L. D/ E# ]0 H1 ~: v
: s. L% e0 t* _9 q( [7 H

6 c: Z! k$ X, Z2 c# W/ `1 H2 q2 A3 D0 U2 l- a$ v# n# o# ~, o
5 W! l. J- N( l8 l" ]! d

' J* {& _& d! M) A6 s
6 [5 a( ]; f: K- j' z; c/ p( j醫院/診所 :Klinik Lee 香港药房
. k0 Q0 D/ H8 z& e; l" I2 p5 o4 w地点 :@ Taman Pelangi Indah, Ulu Tiram7 s3 V+ X" \5 R5 l
地址 :61, Jalan Cantik 6, Taman Pelangi Indah, 81800 Ulu Tiram, Johor( u" r/ t8 F5 \) h
联系/预约 :017-234 73187 r* ?4 P; ^) S  q
其他詳情 :Dr. Lee
+ P; ~  ^5 u- H$ b: m" X# Y6 y# L  x资料来源 :https://wishct02.com/forum.php?m ... &fromuid=4497021 H$ M& q2 o) M  z. s' ~7 B
感谢 会员 :Yellowpages 分享
+ C* Z* b2 E9 s5 H. y. O$ H& s发表于 :2018-5-20 14:59:47
* P3 y2 s; l; ~* a% P参考图片 : (请点击放大)
4 M; D/ f1 n: K2 f6 q0 h& h9 T3 q. |3 E+ l3 A8 I# ^: U4 K8 k
3 r- Q% c  |0 M) Z1 ^

! R9 I" [  ~% x- i: }
9 e6 F: h' H& R3 q, S  i  i4 k

/ D& {! q/ x" f0 ^$ g8 M* R1 Y8 o1 G$ ]: A$ L5 d; A  J: E( J# f
醫院/診所 :DTAP Clinic- u$ q# n' n& r1 M  o3 H6 f
地点 :@ JB Southkey; c% E! r) H+ i- x/ j' a3 U
地址 :No.01-12, Block F, Komersil Southkey Mozek, Persiaran Southkey 1, Kota Southkey, 80150 Johor Bahru, Johor.  c) N" k7 X9 j$ @* B
联系/预约 :Telephone: +607 336 0883  /  WhatsApp: +6011 1149 00103 O* N4 k  `: l* Z3 r9 M
其他詳情 : Dr. Tan
7 M2 |1 ^0 u& Q+ Z+ E" n3 w% [资料来源 :https://wishct02.com/forum.php?m ... &fromuid=449702
" N% y) o/ [0 V/ C' ~) g) F6 B感谢 会员 :superhumjikid 分享
' e1 I0 [7 h# ^5 q. c发表于 :2023-10-26 21:50:401 T6 N; k6 U5 l8 b7 [
参考图片 : (请点击放大) / h( a; {2 _5 L: a! P4 B; u' `1 p5 y# S

7 q% u& x" l* Z- D* p; F  T
; U3 Q0 ~# f7 n1 h9 D1 s

) M7 E) g7 w$ ?" V% J$ S$ m0 d

1 n; W$ P2 m) q. d
( I% h6 m5 L. }8 g$ M& u+ J* o% L% m+ D7 g
醫院/診所 :Klinik LiHui 立辉药房 & d5 O2 |. m/ l/ j1 c6 x5 Y( r
地点 :@ Taman Abad  K3 `. R) k# O
地址 :131, Jalan Harimau, Taman Abad, 80250 Johor Bahru, Johor. Y- {; a1 c' {& g8 }1 a3 U# v, c0 x
联系/预约 :07-338 2368$ Q7 }  ]$ l" E" h" G' O& y5 k7 F
其他詳情 :淋菌性/非淋菌性尿道炎  小便疼痛 有灼热感 尿道口有流浓等这样的症状 可以去这间诊所 8 Y/ h3 _$ p% `  ]8 X8 b- [
资料来源 :https://wishct02.com/forum.php?m ... &fromuid=449702
+ H" e9 Y6 M# ~: B: d感谢 会员 :peepee 分享( A0 y! T$ |& X7 p! L# A8 K0 C0 N
发表于 :2023-10-27 01:47:14
* X" H# q4 g$ }; f% F. P参考图片 : (请点击放大)
+ ~# n  G+ x. G( @5 D# j2 `
2 M* m( _( W0 a

4 Z- ~  K, m, z5 }0 Q
8 D. ~) @0 t$ N$ N6 f7 K& J, Y4 v' C( F

' T4 J5 F) q* k5 e. K! R, Z) T; N
9 H+ o/ b7 L9 W9 Z, n9 D
$ a; P/ {# f! b( c2 o醫院/診所 :3 G2 Z+ K1 T1 D& N+ y8 X+ e5 D
地点 :. P! x, _1 q# \) I8 e/ i6 J
地址 :
" S+ y3 A. g- m  R* {- l; Z联系/预约 :, c! O% s7 ~% z  C2 C
其他詳情 :
$ z8 r. {9 p% G5 e8 f4 d资料来源 :
) E& h  y, J0 a  m3 r8 S& H感谢 会员 :2 c6 B" y9 f6 ?+ w2 j8 @& e# W
发表于 :) W/ I' w9 w  j( ^
参考图片 : (请点击放大). a- C+ s) A- s# r2 H; T

" m& p) t3 e6 X7 [5 Q4 o9 T/ _

2 J' v3 D, U" k8 @3 j7 L
: `& `; i% X# ]
. @: [1 x; |, Q0 C5 {7 L0 s

9 r' `9 s5 T# c: Y# H* y& h) g# C' r& e: e  @) C% n
醫院/診所 :
/ G, T9 W! P2 d# ~( l$ f地点 :: k% J5 i' c) U4 q: d
地址 :: w* U" G8 t& I" e4 k/ l% Q
联系/预约 :  ?; ?' f1 p! z
其他詳情 :3 @  W0 R. q5 y) S
资料来源 :7 R, ~* T% A1 M  z
感谢 会员 :
( C( u" i1 ^  o1 N发表于 :  k' s0 W" G& r! ?* k/ V# D2 Y
参考图片 : (请点击放大), u% @7 Z0 N4 q( y3 I5 X

6 n. G+ K5 e* _$ P+ d* b# B! r/ Q
) i0 F& T( s( r) u1 Z" D
8 {( j3 K# [5 Q5 S% E, w5 B; q

评分

参与人数 5愿望积分 +303 收起 理由
Ironman3rd + 2 感谢分享
dannysi + 5 感谢分享
miao229 + 4 感谢分享
heavenam2 + 288 热心社团公益活动!
南方之虎 + 4 独家分享

查看全部评分

 楼主| 发表于 2023-10-26 12:43:14 | 显示全部楼层
编辑 保留
 楼主| 发表于 2023-10-26 12:43:37 | 显示全部楼层
编辑 保留
发表于 2023-10-26 21:50:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 superhumjikid 于 2023-10-26 21:52 编辑   P5 u) D+ A% O3 O4 q! E! ?' F

! _/ G5 P. q- s( W8 H# b/ s  V还有一间在是在Southkey的DTAP。
. g( d) ~" n  c6 ?, i0 W/ C  U; [, t我个人是去过AMDCLINIC,医生Jonathan 人确实不错。
: M+ C: _: R9 \不带审视眼光。

评分

参与人数 3愿望积分 +103 收起 理由
dannysi + 3 不带审视眼光
heavenam2 + 50 感谢分享
Enjoy10 + 50 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-10-27 00:04:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 heavenam2 于 2023-11-5 08:53 编辑
0 c* i! O. q* @9 I  N
2 \- I1 N" d% {" x0 Y8 j7 O. k, V
/ u3 [7 v% b+ Y9 R: T- z& e
" M; J! i  w4 J8 q=== ===( k. C6 d, t5 @5 y0 D
% P+ ?* A$ g% s) S! s
heavenam2 曰
1 |' Z6 s- K" B' R! u! V; x! G' L( O* j; W
就好像香烟包装上有触目惊心的警告
& {8 [4 {( }  ^7 h% p# @在无套内射的报告里面也有触目惊心的性病警告! \2 q/ v3 W4 c" ^+ V

* x' H1 k8 z8 u无套内射会得性病 Disclaimer ; O( Z" k" Y+ J: W5 v4 r$ W2 v6 r
要看这个哦) ~* y& K2 C7 j1 z2 q( a" J+ ]
1 h" f* {7 Z+ D; J  r6 p
=== ===
( l6 h7 H+ `9 _1 H) ]9 ]$ X$ ~" c8 D& _: L8 t9 N
艾滋病患是有社交死亡的问题的
& M$ v' G$ r7 |8 a5 t% \7 c( b( Bsocial stigma
" c2 t" A/ o2 }& l+ E% fbeing judged5 W0 {( o' T  t! u* H

# r  F( e- p" U: G7 v普通人; I9 t' y1 j$ u1 T% h$ Y! G* S
一个多年不见的老友
6 T$ n% M, T& M  _" |1 H. S, |两个情景
3 |( Q7 x0 Z+ t' j( L( j- |A. 他说他中了艾滋病
5 a5 n. `* j7 W" BB. 他说他中了糖尿病
" [: \1 O* j! z8 w
) b0 G- ]1 `/ ~2 N8 r你敢和哪一个喝茶吃广式点心早餐?A 还是 B ?
, K* x# C3 M0 g. E( }* l: e% L共吃一笼排骨烧卖?
; k4 t8 ^8 ]5 }无论 A 和 B 都不会把病传染给你的。4 W" n0 x6 X/ B, }' g) s" r% d

$ s; Q' Q" b+ T1 D* \& y
$ L5 c1 e4 f. i社会白眼很现实的: R  t/ E+ u- d
尽量不要让自己过得很扑街
& I$ j2 G+ z! v; b: P; y- j8 P/ R* {* p2 T
大家要戴套叫鸡啊

评分

参与人数 1愿望积分 +50 收起 理由
Enjoy10 + 50 我很赞同

查看全部评分

发表于 2023-10-27 01:47:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 peepee 于 2023-10-27 01:48 编辑
3 k+ o. \# y  @4 e! X' e1 N) i' {" ?5 Q0 s- Y9 p! ?! L5 n

/ T* o) U1 I* h
7 i. C" o0 Z4 p7 T! W9 I7 r世纪花园 立辉药房3 a" T# k, U6 _
131,Jalan Harimau, Taman Abad,) T0 t: R. Z* U
80250 Johor Bahru, Johor.. J6 ~; e1 R# `/ ~7 |- L& C
淋菌性/非淋菌性尿道炎  小便疼痛 有灼热感 尿道口有流浓等这样的症状 可以去这间诊所 只要跟医生说有这样的情况 医生会给你打一针 也不会多问避免尴尬的问题 大概两天就能好。& f9 G+ f7 T8 [+ w& U8 A
很多年前去Magic Spa(现在的VIP Spa)在给小姐口的时候被她的牙齿滑伤感染的 你们都知道人的口腔是细菌最多的地方 嗯…所以个人卫生很重要!然后去的这间诊所打的针 两天就好了 不过还是要听医生的指导 禁欲一段时间恢复 个人经验 分享分享 希望对大家有帮助。

评分

参与人数 1愿望积分 +50 收起 理由
Enjoy10 + 50 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-10-27 11:46:25 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2023-11-14 23:16:00 | 显示全部楼层
口交会中野么?
 楼主| 发表于 2023-11-15 08:28:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 Enjoy10 于 2023-11-15 08:30 编辑
% G/ f, N; d5 {/ |! E. B# G, g
奔跑的狂徒 发表于 2023-11-14 23:16
) o. i4 V( {4 T, v- B$ _$ Y; s/ s口交会中野么?
$ Z. U: Q' Y- a) J& E0 u/ [

) J0 Q- ?  @# Z* v& l' ~( e  E9 q; r) \( o% x4 n1 ?# b. u' d4 p( X

, P1 K2 S$ V+ S3 `4 p) G( T7 x! ]: X8 t7 I) n* U9 Q
0 u5 b' e6 X1 `1 c7 H
. p* z- }  n. L; E
# Z' ?4 s! g. e5 S* A# u

) E* f8 o7 C' Z: g; p( p5 J' J8 ]- c9 [
3 r# R; z) o, r% @) r6 F
7 c. @8 j3 I  k7 S% t' U* w1 X9 C! @. {+ g
: S# Z- R: b( P6 L3 J, }! X
4 u$ w! @- H% ~% L) _0 ?: ^9 M! N4 H
仅供参考
: X0 d& m- O( n

评分

参与人数 1愿望积分 +5 收起 理由
dannysi + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-11-15 17:13:01 | 显示全部楼层
如果无套或者套破了,担心的话可以找HIV 阻断药PEP 来吃,套破了那种绝望感真的会很紧张很后悔,不过别担心,可以去找HIV PEP 来吃,基本上越快吃就越有效(成功阻断率90%),不过最重要还是72 小时里面去吃
6 B5 |2 k1 m- q; j  }  r我试过两间,DTAP (Southkey) 和 Zemlya Clinic (世纪)
4 Y+ D8 T, F6 ^% Z. L& R
- z! ^/ L3 F8 F+ Y9 }) EDTAP 还蛮贵还一定要你验血先(KKM 规定的)才给配药 价钱大概在RM1500-1800 还有3000 多的package 不过一千多的那些药效都是一样的.
$ X9 ?: J1 F, ~6 r+ G
- P/ z- m) Q+ h/ hZemlya Clinic 是我找过最便宜的也是最早开的一间(如果是前一天网上无套,第二天早上最早开又便宜的PEP Clinic 就是这间了) 没验血的话是900 多, 医生也很nice ,病人比较少,不会怕尴尬)./ V. o7 T/ c# @( s7 [7 Z+ R

) ?% v% X* A$ p# n* \5 TPEP 因为是进口药都很贵的,这个钱其实就是少找小姐3-4 次的钱而已,好过后悔一辈子,最重要是买个安心。+ t9 i' n3 A* z+ \9 J/ A
/ r6 H) `" ?  t: `
大大们可以用PREP locator  来找最靠近提供PEP/PREP 的诊所(因为要很贵很少clinic 有进货的)
; U. r4 N! c/ \7 N% n# c" V1 j3 D8 R( c+ {- u' j( R7 F! _% _
暂时在新山我懂的PEP clinic 就4 间,DTAP,Zemlya,Clinic Mediviron (Taman Sri Tebrau), 还有就是 Klinik E-Sihat (晚上才有PEP 的医生,白天的医生不能开PEP).
7 b+ p, |5 S" `* G& X5 z3 r$ I* C3 M4 F  v, ^! f0 F( M, K
希望能帮助到各位大大!
' a# D/ r% R8 ]https://mypreplocator.com/zh/

评分

参与人数 1愿望积分 +50 收起 理由
Enjoy10 + 50 感谢分享

查看全部评分

发表于 3 天前 | 显示全部楼层
好人一生平安
您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|联络我们 - WishCT 愿望城市 [email protected]

GMT+8, 2023-12-5 21:00 , Processed in 0.350550 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表